Första kartan över Global Ice Cloud

Första kartan över Global Ice Cloud

I maj distribuerades IceCube från ISS. En månad senare aktiverade vi vetenskapliga verksamheter för att samla global information om atmosfäriska ismoln i submillimetervåglängder.

Den lådformade satelliten skapade den första storskaliga fördelningen av atmosfärisk is i 883 GHz-bandet - en viktig frekvens vid submillimetervåglängden för att studera molnig is och dess inverkan på jordens klimat.

IceCube är ett litet rymdfarkoster utplacerat med ISS i maj 2017. Med sin hjälp var det möjligt att använda tekniken i 883 GHz-rymdradiometern, skapad av Virginia Diodes (Virginia) inom ramen för NASA-studien. Det kan bestämma de kritiska atmosfäriska molnegenskaperna hos is vid höjder på 5-15 km.

För första gången använde NASA-forskare submillimetervåglängdsband som faller mellan mikrovågs och infraröda områden i det elektromagnetiska spektrumet för att studera ismoln. Men före IceCube användes inte sådana verktyg i enheterna.

Nu är IceCube ett fungerande submillimeter radiometriskt system till ett kommersiellt pris. Det är viktigt att enheten ger en global syn på distributionen av världens molnis. Definitionen av atmosfärisk molnis behöver instrument som är inställda på ett brett frekvensområde. Men det är också nödvändigt att flyga över submillimetersensorer. Denna våglängd fyller ett betydande gap i data i mitten och övre troposfären, där ismoln ofta är för ogenomskinliga för IR och synliga sensorer.

Tekniskt problem

IceCube-kartan är den första i sitt slag och öppnar dörren för framtida rymdobservationer av globala ismoln med submillimetervågsteknik.

Utmaningen var att ha en kommersiell mottagare känslig nog för att fånga och mäta atmosfärisk molnis med så lite energi som möjligt.

Som ett resultat planerar byrån att integrera denna typ av mottagare i en radiometer för att visualisera ismoln i ACE-uppdraget. Den bedömer dagligen den globala fördelningen av isiga moln som påverkar den jordbundna strålningen av infraröd energi i rymden och reflektionen av inkommande solenergi.

Första kartan över Global Ice Cloud

Dong Woo är ledande forskare på IceCube. Det visar en kommersiell radiometrisk 883 GHz radiometer. Med sin hjälp skapade vi den första molnens iskarta vid denna frekvens.

Många lektioner

Förutom att demonstrera submillimeterobservationer från rymden, fick forskare viktiga data om hur man effektivt utvecklar IceCube-uppdraget, identifierar redundanta system och de som kan kasseras. Priset har alltid påverkat valet och i det här fallet var beslutet ännu svårare tack vare den låga budgeten. Teamet skulle skapa en testmodell och en flygmodell på kort tid. Men de lyckades passa in i budgeten och tiden.

Utvecklare använde hylla komponenter, inklusive en VDI radiometer. Komponenterna kom från flera kommersiella leverantörer och fungerade inte alltid harmoniskt, varför de behövde ändras.

IceCube är inte perfekt eftersom det finns buller och små fel i radiometerns data. Det kan dock användas för att göra en mätning som är användbar för vetenskapen. Huvudmålet är att visa att uppdraget är möjligt.

Små satelliter spelar ofta en viktig roll i forskning, demonstration av ny teknik, vetenskapliga granskningar och utbildningsarbete. Med deras hjälp studerar de yttre rymden, observerar planeten, löser grundläggande problem, skapar vetenskapliga verktyg och demonstrerar nya metoder för observation.

Kommentarer (0)
Sök