Den europeiska sonden kommer att andas in i mars atmosfären

Den europeiska sonden kommer att andas in i mars atmosfären

Den europeiska rymdsonden sätter upp sin position nära Mars, efter programmet för att förbereda atmosfärsanalysen. Huvuduppgiften är att hitta tecken på livet.

Företrädare för ESA (Europeiska rymdorganisationen) rapporterade den 21 februari att Trace Gas Orbitter framgångsrikt utförde en djuv manövrer kallad flygundersökning. Det inkluderade nedsänkning i det övre atmosfäriska lagret på den röda planeten för att sänka sondens hastighet.

I april börjar enheten söka efter spår av gaser, såsom metan, vilket kan vara resultatet av biologisk eller geologisk aktivitet. Han kommer också att söka efter isen som framtida kolonister behöver.

Stationen som skapas av NASA kommer att bidra till att relä signaler från amerikanska rovers till jorden. Europa planerar att landa sin egen rover till Mars år 2021. 2016 kom ihåg som ett misslyckat försök på grund av testapparatens krasch.

Kommentarer (0)
Sök