NASA försöker återställa IMAGE-uppdraget

NASA försöker återställa IMAGE-uppdraget

Den 20 januari 2018 spelade en amatörstjärnone observationer i jordbana som visade ett föremål. Den inledande studien visade att detta är en NASA IMAGE-enhet, lanserad 2000 för att studera magnetopausen.

För att kontrollera signalkällan skickade Goddard Space Flight Center 5 separata antenner för att visa radiofrekvenssignaler. 29 januari indikerade alla observationer att vi har IMAGE. Radiofrekvensen visade en ökning vid förväntad mittfrekvens, liksom sidoband för IMAGE.

För att bli av med alla tvivel kommer NASA att försöka fånga och analysera information från signalerna. Men här kommer det tekniska problemet med avkodning. De typer av hårdvara och operativsystem som används i IMAGE finns inte längre eller har länge uppdaterats. Om dekrypteringen är framgångsrik kommer byrån att försöka aktivera den vetenskapliga nyttolasten, som för närvarande inte fungerar. Detta kommer att bidra till att förstå statusen för olika vetenskapliga instrument.

IMAGE skapades för att visa den jordbundna magnetosfären och för att erhålla de första storskaliga ramarna för en plasmapopulation. Det ursprungliga 2-åriga uppdraget fullföljdes framgångsrikt år 2002, men sedan 2005 har förbindelsen avbrutits. Efter förmörkelsen 2007 misslyckades kontakten och uppdraget förklarades slutfört.

Kommentarer (0)
Sök