Magic Lights of the Universe

Magic Lights of the Universe

Denna livliga kosmiska rikedom är det globala klotet NGC 1898, som ligger närmare centrum av Stor Magellanic Cloud (BMO) - en av Milky Way närmaste rymdgrannar. LMC är en dvärggalax som innehåller en extremt rik population av stjärnkluster, vilket gör det till ett idealiskt laboratorium för att studera processen med stjärnfödsel.

Brittiska astronomen John Herschel upptäckte klustret i november 1834, varefter NGC 1898 upprepades undersöktes av NASA Hubble Space Telescope. Idag förstår vi att globulära kluster hör till de äldsta kända universella objekten och uppfattas som reliker av den galaktiska formationens första epoker. Vi har en bra bild av vätskets globala kluster, men det finns fortfarande frågor. En studie av NGC 1898 hjälper till att bestämma likheterna och skillnaderna mellan vissa egenskaper och globala kluster i vår galax. För att skapa en bild, använde vi ACS-kameran (nära infraröd strålning till UV) och WFC3 (från den närmaste IR-regionen till UV-våglängden) i Hubble-teleskopet.

Kommentarer (0)
Sök