OSIRIS-REx utför den första asteroidmanöveren

OSIRIS-REx utför den första asteroidmanöveren

Illustration av NASA OSIRIS-REx rymdfarkost under avfyrningen av huvudmotorn

Den 2 oktober 2018 utförde NASAs OSIRIS-REX rymdfarkoster den första manövreringen på en asteroid flyby, som tog den på kurs för en planerad ankomst till Benn i december. Huvudmotorerna brände för att sänka rymdfartygets hastighet relativt Benn till figuren från 491 m / s till 140 m / s. Uppdraget kommer att fortsätta att undersöka telemetri och spåra data när det blir tillgängligt. Således kommer det att vara möjligt att samla mer information om manöverens resultat under nästa vecka. Under de närmaste 6 veckorna kommer OSIRIS-REx rymdfarkoster att fortsätta att utföra en serie manövrer avsedda att flyga längs en specifik väg till Benn. Den senare är planerad till november 12th. Med det, justera fartygets bana för att komma till ett avstånd på 20 km från asteroiden den 3 december. Efter ankomsten kommer enheten att närma sig operationer, genomföra en serie spänner över polerna och ekvator Bennu.

Kommentarer (0)
Sök